Kyriazis Konstantinus

Terapevt. Kardioloq – aritmoloq. Cihaz mütəxəssisi

Professor

Əlavə məlumat

Ürəyin qeyri-invaziv metodlarla müayinəsi

Taxiaritmik formalı ürək ritm pozğunluğu: mədəcik taxikardiyası, qulaqcıqların sayirici aritmiyası zamanı kardioversiya üsulunun tətbiqi.

Transtorakal Exo-Kardioqramma

Transezofagial Exo-Kardioqramma

Stress-test

Holter müayinəsi EKQ

Plevral Punksiya

Placemaker və İCD cihazlarının implantasiyası və yoxlanılması

Ciddi simptomlar və əlamətlərlə (sinə ağrısı, ağciyər ödemi, hipotenziya, huşun dəyişməsi) müşahidə edilən taxikardiyanın (taxiaritmiyaların) elektrik cərəyan vasitəsilə normal ritmə konversiyası.

Ürək-damar xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsi.

Ürək ritm pozğunluqları xəstəlikləri və müalicəsi.

Daxili xəstəliklərin müayinə və müalicəsi.

Təhsili:

Təhsili: Charles University in Prague
UKE Hamburg, Germany

Almaniya, Hamburq, Asklepios Tibb Mərkəzi təcrübəsi