Nəriman Həsənov

Pulmonoloq

Tibb elmləri doktoru

Əlavə məlumat

Ağ ciyər patologiyalı xəstələrin müayinə və müalicəsi mütəxəssisi.

Bronxial astma, bronxit, plevrit, ağ ciyərin sistem xəstəlikləri.

Sarkaidoz. Bronxoektaziya. Emfizema

Plevrit

Ağciyərin fibrozlaşmış alveolit xəstəlikləri

Ekzogen allergik alveolitlər