Sevil Məmmədova

Radioloq (USM)

Tibb elmləri namizədi

Radiologiya şöbəsinin müdiri

Əlavə məlumat

Damarların ultrasəs müayinəsi

Baş-boyun arteriyalarının rəngli doppleroqrafiyası

Beyinin kəllədaxili damarlarının doppleroqrafiyası

Aşağı və yuxarı ətraf damarlarının doppleroqrafiyası

Qalxanvari vəzin, paratireoid vəzilərin və regional limfa düyünlərinin USM-si

Süd vəziləri və regional limfa düyünlərinin USM-si

Qarın boşluğu orqanlarının : qaraciyər, öd kisəsi, öd yolları, mədəaltı vəzi, dalaq USM-si

Böyrək, böyrəküstü vəzi, peritonarxası boşluq, aortanın abdominal hissəsinin USM-si

Prostat vəzin USM-si (transabdonimal, transrektal)

Sidik kisənin USM-si, qalıq sidiyin təyini

Qadınların ginekoloji USM-si (transabdominal, transvaginal)

Hamiləliyin USM-si I, II, III trimestrində uşaqlıq-plasentar qan dövranının dopplerometriyası ilə.

İri və xırda oynaqların; Yumşaq toxumaların; Tüpürcək vəzilərin; Periferik limfa düyünlərinin USM-si

Exo Doppleroqrafiya