Ülkər Məmmədova

Anestezioloq, Reanimatoloq

Əlavə məlumat

endoskopik müayinələrin bütün növləri (qastroduodenoskopiya, kolonoskopiya, sistoskopiya və s.) zamanı anesteziya

ümumi (inhalyasion və venadaxili) anesteziyanın aparılması

regionar anesteziya (spinal və epidural) anesteziya

Təhsili:

Azərbaycan Tibb Universiteti