Zümrüd İsimbəyli

Kardioloq

Kardiologiya şöbəsinin müdiri

Əlavə məlumat

Ürəyin qeyri-invaziv metodlarla müayinəsi

Taxiaritmik formalı ürək ritm pozğunluğu: mədəcik taxikardiyası, qulaqcıqların sayirici aritmiyası zamanı kardioversiya üsulunun tətbiqi.

Transtorakal Exo-Kardioqramma

Transezofagial Exo-Kardioqramma

Stress-test

Holter müayinəsi EKQ

Plevral Punksiya