XMSK – nin pediatriya şöbəsində uşaqlara təcrübəli və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən tibbi xidmət göstərilir. Burada yeni doğulmuş uşaqların 1 yaşa qədər  antropometrik göstəricilərinə əsaslanaraq uşağın fiziki inkişafının dinamikası izlənilir. Bundan başqa şöbədə analara uşaqların düzgün qidalanması və qulluğu haqqında məlumat verilir.

Şöbəmizdə milli peyvənd təqviminə uyğun Belçika, Fransa istehsalı olan keyfiyyətli peyvəndlərin vurulması və poliomielitin profilaktikası aparılır.

Kliniki pediatriya üzrə bir çox xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirilir. Klinikanın radiologiya şöbəsində yeni doğulmuş və körpə uşaqlara neyrosonoqrafiya, exokardioqrafiya, bud-çanaq oynağının və timus vəzinin USM-si aparılır. Uşaqlarda tez-tez rast gəlinən qurd invaziyalarının laborator müayinəsi üçün son üsullardan sayılan Parasep SF istifadə olunur ki, bu da bizə bir müayinə ilə Ascaris lumb., Lamblia intes., Enterobius vermic., tenia parazitlərini 100% dəqiqliklə təyininə kömək edir və müalicənin düzgün aparılmasına şərait yaradır.

Şöbədə uşaq nevroloqları da fəaliyyət göstərir. Onların istifadəsinə son model 64 kanallı elektroensefaloqraf  aparatı verilmişdir. Bu apparat uşaq beynində gedən dəyişiklikləri dəqiqliklə öyrənməyə şərait yaradır. Həkimlərimiz lazım olduqda Respublikanın tanınmış professorları ilə konsultasiyalar aparır.