Komputer   Tomoqrafiya  cihazı  “Siemens Somatom Emotion”  çoxkəsikli və üçölçülü görüntüləmə özəlliyi sayəsində həkimin qısa zaman ərzində pasientin vəziyyəti barədə ətraflı informasiya əldə etməsinə kömək edir. Kompleksdə aşağıda sadalan KT müayinələri aparılır:

 

 • Baş beyin KT;
 • Paranazal sinuslar, daxili qulaqlar, orbitalar KT;
 • Boyun yumşaq toxumaları KT;
 • Döş qəfəsi KT;
 • Qarın boşluğu KT;
 • Kiçik çanaq KT;
 • Fəqərə sütunu KT;
 • Ətraf sümükləri və oynaqlar KT.

Maqnit rezonans cihazı “Siemens Essenza”. Bu müayinənin ən üstün özəlliyi orqanizmə heç bir mənfi təsirinin olmamasıdır. Aparılan müayinələr:

 

 • Baş beyin, hipofiz, MR-angioqrafiya;
 • Kardio MRT;
 • Paranazal sinuslar, daxili qulaqlar, orbitalar MRT;
 • Boyun yumşaq toxumaları, tüpürcək vəziləri, nazofarinks, səs telləri MRT;
 • Döş qəfəsi MRT;
 • Süd vəziləri MRT;
 • Qarın boşluğu MRT;
 • Kiçik çanaq MRT;
 • Fəqərə sütunu MRT;

Ətraf sümükləri və oynaqlar MRT.

Mammoqrafiya müayinəsi “Siemens Mammatom 1000” cihazı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu müayinə süd vəzində olan hər hansı kiçik dəyişikliyin belə aşkar olunmasında əvəzsiz müayinədir. Mammoqrafiya vasitəsilə süd vəzi toxumasında olan dəyişiklikləri, ölçüləri və patoloji toxumanın xarakteri haqqında məlumat əldə etmək mümkündür.

Aşağıdakı xəstəklərin diaqnozunun qoyulmasında və dəqiqləşdirməsində böyük rolu var:

 • Süd vəzi xərçənginin erkən diaqnostikası;
 • Qeyri-xərçəng xəstəliklərinin diaqnostikası;
 • Protezləşdirmədən sonra yarana bilən fəsadlar;
 • Süd axarlarının diaqnostikası və s.

Sümük densitometriyası ABŞ- ın  “HOLOGİC” cihazı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu müayinə vasitəsilə orqanizmə heç bir ziyanı olmadan sümüklərin mineral sıxlığı və sınıq riski təyin olunur. Əsas göstəriş sümük toxumasının mineralizasiyasının azalması ilə müşahidə olunan xəstəliklər və vəziyyətlərdir, beləliklə aşağıda sadalanan hallarda bu müayinəni aparmaq məsləhət görülür:

 • 40 yaşdan yuxarı qadınlarda və 60 yaşdan yuxarı kişilərdə
 • Anamnezində doğuşla nəticələnən çoxsayda hamiləlik və uzunmüddətli süd vermə (9 aydan artıq)
 • Erkən menopauza zamanı(45 yaşa çatmamış)
 • Paratireoid vəzilərinin funksional pozğunluğu zamanı
 • Minimal travmalarda sınıqlarla nəticələnən xəstələrdə
 • Sümük toxumasının sıxlığını azaldan dərmanlar qəbulu zamanı (sidikqovucu, kortikosteroid preparatlar, kontraseptiv, trankvilizator və psixotrop.)
 • Osteoporozun kompleks müalicəsində istifadə edilən Ca tərkibli preparatların qəbulu zamanı.

Müayinələr Siemens Luminos apparatı ilə aparılır. Rentgenoqrammalar Kodak firmasının rəqəmsal kassetlərinə çəkilir və sonra işçi stansiyada yüksək rezolyusiyalı monitorlarda analiz olunur. İstənilən halda görüntülər film üzərinə və ya rəqəmsal daşıyıcılara yazıla bilər. Bu texnologiya yüksək kefiyyətli görüntü əldə etməyə və eyni zamanda onu arxivləşdirməyə, internet vasitəsilə istənilən yerə göndərməyə imkan verir. Həmçinin, dinamik müayinələr zamanı aparatın Rentgen-televiziya (skopiya) funksiyasından da istifadə olunur.

Rentgen kabinetdə aşağıdakı müayinələr aparılır:

 • Döş qəfəsinin R-qrafiyası.
 • Kəllə sümüklərinin, burun sümüklərinin, paranazal sinusların, nazofarinksin, türk yəhərinin R-qrafiyası
 • Ətraf sümükləri, oynaqlar, kontrastlı artroqrafiya;
 • Fəqərə sütunu, funksional sınaqlar;
 • Qarın boşluğunun R-qrafiyası
 • Qida borusu, mədə, 12-barmaq bağırsaq, nazik bağırsaqların R-skopiyası
 • İrriqoqrafiya
 • Histerosalpinqoqrafiya
 • Ekskretor uroqrafiya
 • Fistuloqrafiya

Rentgen kontrolu altında əməliyyatların aparılması üçün cərrahiyyə şöbəsində xüsusi mobil C-arm aparatı yerləşdirilmişdir.

Transportasiyası çətin olan xəstələrin müayinəsi üçün portativ aparatdan istifadə olunur. Onun vasitəsilə palatada və ya evdə xəstəni yataqdan qaldırmadan müayinə aparmaq mümkündür.

Ultrasəs müayinəsi 1985 ildən klinikamızda tədbiq olunur. USM ən geniş istifadə olunan diaqnostik metodlardan biridir. Müayinənin məqsədi orqan və sistemlərin anadangəlmə və qazanılmış patologiyalarını aşkar etmək, xəstələrə diaqnozun qoyulmasında yardım, o cümlədən, patoloji prosesin gedişinə və aparılan müalicənin nəticələrinə nəzarətdən ibarətdir.

Şöbə son nəsil 3D, 4D müasir ultrasəs aparatları ilə təchiz olunmuşdur: Toshiba Aplio 500, Toshiba Xario, GE Voluson 730, 4 ədəd Simens Acuson  X 300 , Medison Sonoace X8,  portativ GE Vivid I və s. Onların vasitəsi ilə müxtəlif sahələrdə daha dəqiq müayinələr aparmaq olur.

Kabinetdə aparılan müayinələr:

 • Damarların ultrasəs müayinəsi
 • Baş-boyun arteriyalarının rəngli doppleroqrafiyası
 • Beyinin kəllədaxili damarlarının doppleroqrafiyası
 • Aşağı və yuxarı ətraf damarlarının doppleroqrafiyası
 • Qalxanvari vəzin, paratireoid vəzilərin və regional limfa düyünlərinin USM-si
 • Süd vəziləri və regional limfa düyünlərinin USM-si
 • Qarın boşluğu orqanlarının : qaraciyər, öd kisəsi, öd yolları, mədəaltı vəzi, dalaq USM-si
 • Böyrək, böyrəküstü vəzi, peritonarxası boşluq, aortanın abdominal hissəsinin USM-si
 • Prostat vəzin USM-si (transabdonimal, transrektal)
 • Sidik kisənin USM-si, qalıq sidiyin təyini
 • Skrotal USM-si
 • Skrotum damarların  doppleroqrafiyası
 • Qadınların ginekoloji USM-si (transabdominal, transvaginal)
 • Hamiləliyin USM-si I, II, III trimestrində uşaqlıq-plasentar qan dövranının dopplerometriyası ilə.
 • İri və xırda oynaqların USM-si
 • Yumşaq toxumaların USM-si
 • Tüpürcək vəzilərin USM-si
 • Periferik limfa düyünlərinin USM-si
 • Exo Doppleroqrafiya
 • Pediatriyada -bud-çanaq oynağının USM-si
 • timus vəzinin USM-si
 • neyrosonoqrafiya

US müşahidəsi ilə qalxanabənzər vəzin diaqnostik punksion biopsiyası və prostat vəzin transrektal biopsiyası.

Diqqət!!! Qalxanvari və prostat vəzin biopsiyaları cərrahlarla birlikdə, əvvəldən planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir.

Qeyd: Transportasiyası çətin olan xəstələrin müayinəsi üçün portativ aparatdan istifadə olunur. Onun vasitəsilə palatada və ya evdə xəstəni yataqdan qaldırmadan müayinə aparmaq mümkündür.