Ttravmatoloji kabinetdə müxtəlif travmalı  xəstələrə təxirəsalınmaz yardım göstərilir. Güclü diaqnostik bazaya malik olduğumuz üçün zədələnmənin həcmi və lokalizasiyası dəqiq müəyyən olunur. Oynaqlarda travma zamanı diaqnostik punksiya, dərman preparatlarının oynaq daxilinə yeridilməsi aparılır. Həmçinin kabinetdə sümük-əzələ sisteminin anadangəlmə defektləri, inkişaf qüsurları, qazanılmış deformasiyaları zamanı individual kompleks müalicə-profilaktik tədbirlər həyata keçirilir.

Kabinet müdiri – cərrah travmatoloq-ortoped t.ü.f.d.Orucov Yusif.

Burada aşağıdakı xidmətlər göstərilir:

  • Rentgen və ultrasəs diaqnostika
  • Gips sarğılarının qoyulması və çıxarılması
  • Çıxıqların yerinə qoyulması
  • Qırıqların repozisiyası
  • Yaraların ilkin cərrahi müalicəsi